Kosten en vergoeding

Afhankelijk van jouw klachten en altijd op verwijzing van de huisarts kan jouw behandeling in aanmerking komen voor vergoeding door jouw zorgverzekeraar.

Verzekerde zorg

Is altijd op verwizing van de huisarts. Sinds januari 2022 is de financiering van de GGZ in Nederland veranderd en wordt het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Er wordt gewerkt met losse consulten. In het ZPM wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden, al dan niet maandelijks. Op een  factuur kunnen dus dan één of meerdere losse consulten staan.

De praktijk heeft contracten met sommige zorgverzekeraars. Voor 2022 zijn er contracten afgesloten met VGZ en Zilveren Kruis en alle labels die eronder vallen. Zilveren Kruis ( Achmea, De Friesland , Interpolis, FBTO),  en voor VGZ (Univé, Zekur, Zekur natura, VGZ , IZZ, Bewuzt, Zorgzaam verzekerd, IZA en UMC)

 De rest van de verzekeraars vergoeden ook deels van de zorg. Kijk goed na in je polis welke percentage vergoed wordt en neem contact als je hulp hierbij nodig hebt.
Let op! De eerste deel wordt altijd afgerekend van jouw eigen risico

De tarieven per consult zij vastgesteld door de NZa en zijn inclusief indirecte tijd, zoals rapporten schrijven van brieven en bellen met een verwijzer of andere instelling. De prijs van het consult hangt af ook van de setting, de duur van het consult en de discipline van de behandelaar (in mijn geval Klinisch  Psycholoog). Een medebehandelaar kan  ook ingeschakeld worden (gz-psycholoog of overige beroepen)
De tarieven van de consulten zijn gemaakt obv landelijke afspraken en gepubliceerd door de NZA. Mijn praktijk valt onder kwaliteitsstatuut II. Dit heeft te maken met dat ik een vrijgevestigde praktijk ben. U vindt hier alle tarieven (setting ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II)

Onverzekerde zorg

Het kan zijn dat jouw klachten niet passen bij hetgeen wat vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Het kan ook zijn dat je niet wilt dat jouw behandeling gedeclareerd wordt aan de zorgverzekeraar. Dan kan je een OVP traject volgen. (Onverzekerd Product) . Dan geldt een tarief afhankelijk van jouw situatie en de zorgbehoeften. Deze is nooit hoger dan 95% van het NZA tarief.

Afspraken afzeggen of verzetten

Mocht je een afspraak niet na kunnen komen, dan kan je die tot twee werkdagen (48 uur) van tevoren afzeggen. Bij afspraken die niet op tijd afgezegd worden, wordt de helft van het tarief in rekening gebracht. Een gemaakte afspraak die niet wordt afgezegd, wordt als een normaal consult in rekening gebracht.

NB. Een rekening bij niet verschijnen wordt niet vergoed door de verzekeraar.