Behandelingen

Met de psychodynamische gedachtengoed op de achtergrond, maak ik daarnaast gebruik van verschillende methodieken, o.a. vanuit de  cognitieve gedragstherapie of de systeemtherapie. Het kan zijn dat we op een bepaald moment van de therapie, of afhankelijk van jouw hulpvraag, EMDR kunnen gaan gebruiken. EMDR is een methode die vooral bekend is vanwege de effectiviteit bij traumabehandeling.

Het kan zijn dat je genoeg heeft aan één of een paar gespreken die een bepaalde situatie verduidelijken. Soms is er meer nodig. Het kan zijn dat de problematiek meer complex en al langere tijd aanwezig is, en er daarom meer tijd nodig is om deze te behandelen.

Indien nodig, en altijd in overleg met jou, betrek ik de omgeving erbij, door bv. partners of andere gezinsleden uit te nodigen. In indien nodig verwijs is naar systeem of partnerrelatie therapie.